SKF stöd för hela försäkringsprocessen

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKF har varit en av världens ledande lagertillverkare sedan 1907. SKF är representerat i fler än 130 länder och har cirka 15 000 återförsäljare världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401.

SKF Reinsurance AB har ansvar för att hantera koncernens försäkringsbara risker och att leda det skadeförebyggande arbetet.

Klas Iloson, VD SKF Reinsurance, beskriver uppdraget:

”Utmaningen är att ha ett samlat grepp i den internationella miljö SKF verkar i. Alla ska bli bemötta likvärdigt. Det kräver komplett och korrekt information samt stöd för att bearbeta och analysera informationen. En förutsättning för likvärdigt bemötande är att ha samma system i hela koncernen. Respektive enhet ska kunna ta del av och förstå informationen som berör just dem.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkringsprocessen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Tidigare arbetade SKF med olika fristående system för att hantera de olika stegen. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för försäkringshantering.

Klas Iloson fortsätter:

”Vid införandet av försäkringssystemet från iFACTS, var det viktigt att interna revisionskrav uppfylldes. Bland annat integrerades beräkning av IBNR i systemet. Vi får även ett stöd i arbetet med kommande regelverk som Solvency II i iFACTS programvara. Hantering av skador underlättades betydligt när vi gick från 3 system till 1.”

Other case studies

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Learn more

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Learn more

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Learn more

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more