SKF stöd för hela försäkringsprocessen

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKF har varit en av världens ledande lagertillverkare sedan 1907. SKF är representerat i fler än 130 länder och har cirka 15 000 återförsäljare världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401.

SKF Reinsurance AB har ansvar för att hantera koncernens försäkringsbara risker och att leda det skadeförebyggande arbetet.

Klas Iloson, VD SKF Reinsurance, beskriver uppdraget:

”Utmaningen är att ha ett samlat grepp i den internationella miljö SKF verkar i. Alla ska bli bemötta likvärdigt. Det kräver komplett och korrekt information samt stöd för att bearbeta och analysera informationen. En förutsättning för likvärdigt bemötande är att ha samma system i hela koncernen. Respektive enhet ska kunna ta del av och förstå informationen som berör just dem.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkringsprocessen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Tidigare arbetade SKF med olika fristående system för att hantera de olika stegen. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för försäkringshantering.

Klas Iloson fortsätter:

”Vid införandet av försäkringssystemet från iFACTS, var det viktigt att interna revisionskrav uppfylldes. Bland annat integrerades beräkning av IBNR i systemet. Vi får även ett stöd i arbetet med kommande regelverk som Solvency II i iFACTS programvara. Hantering av skador underlättades betydligt när vi gick från 3 system till 1.”

Andra case studies

Lansering av e-tjänster med automatiserad handläggning och beslutsfattande hos Svenska Kommuns Försäkrings AB.

iFACTS har tillsammans med Svenska Kommun Försäkrings AB lanserat en e-tjänst och automatiserad process för skaderegistrering och komplettering för privatpersoner hos SKFABs svenska kommuner. E-tjänsten är integrerad med iFACTS försäkrings- och skadehanteringssystem INSMAN.

Systemet fattar automatiserat beslut i ärenden där tillräckligt underlag finns, vilket ger en möjlighet för skadehandläggare att fokusera på ärenden som kräver mer utredning och att skadelidande snabbare får återkoppling och ersättning.

Läs mer

iFACTS och Redpill Linpro har ingått partnerskap.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

iFACTS ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige.

”Arbetet med informationssäkerhet ska ses som möjliggörande och vara systematiskt. Viktiga aspekter där är att kontinuerligt påvisa minskad riskexponering och verksamhetsnytta. Vi ser att våra rådgivande insatser på strategisk nivå, kombinerat med en bra plattform för GRC, ger organisationer precis det som behövs för att framgångsrikt leda och styra sin informationssäkerhet.”
-Carl-Johan Ekelund, Security Team Lead, Atea Sverige.

Läs mer

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Läs mer

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer