Implementationsprojekt

Uppstarten av ett implementationsprojekt är i stort sett alltid en gemensam workshop för att identifiera de verksamhetsprocesser som systemet ska sättas upp för att stödja.

iFACTS brukar dokumentera dessa med tydliga användarfall som sedan kan ligga till grund för att göra testfall inför godkännandet av projektet i acceptanstestfasen.

Projektet dokumenteras också i en tydlig projektplan med milstolpar.

Deltagarna i projektet identifieras och ofta utses både en projektgrupp och en styrgrupp. Beroende på komplexiteten kan projektet delas upp i allt från 4 till 8 faser.

  • Uppstart
  • Installation
  • Migrering av data
  • Anpassning och Utveckling
  • Integrationer
  • Acceptanstest
  • Utbildning
  • Produktionsstart

Hör Vilhelm berätta om processen

Installation

Beroende om ni valt drift hos iFACTS eller vill drifta applikationen i egen intern IT-miljö krävs lite olika aktiviteter. Väldokumenterade guider finns för att hjälpa de som ska göra jobbet.

En testmiljö sätts upp så tidigt som möjligt i projektet, så att projektgruppen hela tiden kan arbeta praktiskt och verifiera olika lösningar längs vägen.

Migrering av data

iFACTS har mallar för att ta emot historiska data som ni vill ha in i systemet. Alltid en utmaning, om datan kommer från ett annat system eller från Excel så kan olika frågeställningar komma upp.

Vi har stor erfarenhet av detta och hjälper ofta till med direktkontakt med tidigare leverantör vid behov.

Anpassning & Utveckling

iFACTS har välutvecklad funktionalitet med stor möjlighet till flexibilitet i konfigureringssteget.

Om specifika utvecklingsbehov finns, arbetar utvecklingsteamet, programmerare och testare i två-veckors sprintar med månadsreleaser. All utveckling görs till standardprodukten som därefter uppgraderas till berörda kunder.

iFACTS utvecklingscykler kräver 3-6 månaders framförhållning beroende på hur omfattande projektet är.

Integrationer

iFACTS har välutvecklade APIer för integrationer med en mängd olika system. Finns t ex till ett antal ekonomisystem; Agresso, Fortnox, Visma etc. samt FASS, Skatteverket och Transportstyrelsen.

När någon ny integration krävs etableras tidigt en kontakt med motpart. Vår erfarenhet säger att en välutförd integration förutsätter god planering samt väldefinierade gränssnitt och integrationskrav.

Acceptanstest

iFACTS testar all funktionalitet i återkommande regressionstester vid varje release. Den kundunika installationen testas i samråd med kunden vid nya releaser.

Användarfallen som identifierats i startskedet utgör ett bra underlag till testfall för acceptanstest.

Slutligen är det kunden som ska godkänna, iFACTS ger stöd i processen.

Utbildning

iFACTS erbjuder kundanpassade utbildningar inom ramen för projektet. Ofta görs det i samarbete med kunden, då organisationen ofta har en massa frågor kring verksamhetsprocessen och olika förändringar till lika stor grad som applikationsfrågor.

iFACTS insats fokuseras ofta till en mindre grupp hos kunden, som sedan kan jobba vidare internt i sin organisation enligt ”train the trainer”-upplägg.

Driftstart

Till slut är det äntligen dags att komma igång på riktigt.

En sista migrering görs ofta kort innan produktionsstart. Ibland måste man klara sig utan system ett par dagar, beroende på hur verksamhetskritiskt historiska data är.

iFACTS kan finnas på plats för stöd under produktionsstarten, med möjlighet till omedelbar support utifrån behov.

Ovan process kan ta allt från 6 veckor till 4 månader beroende på hur komplex processen är som ska stödjas.

Resursbehov i projektet är beroende på ambition och kapacitet. Antingen kan kunden göra mycket av arbetet, vilket kan var ett bra sätt att komma igång med systemet. Eller har iFACTS kunnande och kompetens att utföra stora delar, om kundens organisation har kort om resurser.

Hör av er till oss med frågor – dags att komma igång!