Arbetsmiljö

iFACTS stödjer arbetsmiljöarbetet inom ramen för principerna inom ISO ledningssystem. Grunden är processorientering och tillgångshantering inom vilka de olika arbetsmomenten utförs. Arbetet utgår från styrande regelverken inom Arbetsmiljö:

 • Arbetsmiljölag (1977:1160)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2000:1)
 • ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö

 

Arbetsmiljö omfattar hela organisationen inklusive ledning, processer, resurser och personal. Det är viktigt att alla delar ingår och är en integrerad del i det dagliga arbetet kring beslut, aktiviteter, bedömningar, kontroller etc.

Några exempel på arbetsmiljöaktiviteter:

 • Policy, rutiner
 • Dokumenthantering
 • Uppgiftsfördelning, roller, ansvar
 • Undersökning
 • Kompetens, utbildning
 • Riskbedömning
 • Avvikelsehantering
 • Åtgärder
 • Incidenter, tillbud, rapportering
 • Uppföljning, kontroll

 

iFACTS stödjer hela arbetsmiljöarbetet. Portal skapas för det sammanhållande arbetet, samarbetsyta för olika grupper, distribution av krav och mål, avvikelsehantering, rapporter, uppföljning, nyckeltal och dashboards.

 

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.

Kontakt

Mark Wijeyratne
Phone: +46727413900
Email: mark.wijeyratne@ifacts.se