Infrastruktur

FAQ för infrastruktur

Hur lagras och hur ofta görs back-up?

Säkerhetskopiering sker dagligen och summeras veckovis. Veckobackuperna lagras därefter krypterade i 365 dagar eller enligt avtal. Regelbundna återläsningstester sker för att säkerställa datans validitet och att säkerhetskopian snabbt och enkelt kan användas om behov skulle uppstå.

Kan iFACTS systemstöd installeras i kundens driftmiljö (on-premise)?

Ja, iFACTS erbjuds både som on-premise och som molntjänst. Både systeminstallation och SLA-dokument finns att tillgå på begäran.  

Vilka serverspecs krävs för att installera era applikationer?

iFACTS applikationer kräver nedan specs som minimum. Hårddiskutrymmet är avhängt organisationens storlek och använda moduler.
  • OS: Windows Server 2022 (Minimum Windows Server 2019)
  • CPU 2.0 GH< (Minst 2 kärnor)
  • Minne: 16 GB
  • Hårddisk: Minst 30 GB samt 50 GB för SQL
(mer …)