Datasäkerhet

Frågor rörande datasäkerhet och IT-drift hos iFACTS

Utför ni säkerhets- och penetrationstester?

Ja, iFACTS utför både säkerhetstester och penetrationstester regelbundet och extra vid t.ex. större systemändringar. Vid testerna används verktyg som är ledande på marknaden för att säkerställa en säker drift och datahantering.  

Är det en delad server-miljö i iFACTS molntjänst?

Nej, varje kund har en egen servermiljö som är uppsatt antagligen standardiserat eller utifrån kundspecifika behov rörande SLA-redundans (Service Level Agreement).

Var sparar iFACTS kunddata och vart finns era servrar?

iFACTS servrar och kunddata finns i Sverige för att kunna följa standarder och direktiv inom datalagring, såsom GDPR.

Hur länge sparas en back-up?

1 års back-up lagring är standard hos iFACTS för att säkerställa god rendudans och långsiktighet i datatillförlitlighet. Lagringstiderna är flexibla och kan ändras efter erat behov.