iFACTS har ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige

iFACTS ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige. Detta partnerskap markerar en betydelsefull milstolpe i åtagandet att erbjuda de allra bästa lösningarna för att skydda våra kunders informationstillgångar i en allt mer digitaliserad värld.

iFACTS systemstöd inom styrning, riskhantering och informationssäkerhet möjliggör effektiv kontroll och översikt av alla företagets informationstillgångar såsom områden inom Informationssäkerhet, GDPR och fysisk säkerhet.

Genom det nya samarbetet kan iFACTS erbjuda fler aktörer högpresterande helhetslösningar som hjälper företag att försvara sig mot dagens sofistikerade hot.

”Arbetet med informationssäkerhet ska ses som möjliggörande och vara systematiskt. Viktiga aspekter där är att kontinuerligt påvisa minskad riskexponering och verksamhetsnytta. Vi ser att våra rådgivande insatser på strategisk nivå, kombinerat med en bra plattform för GRC, ger organisationer precis det som behövs för att framgångsrikt leda och styra sin informationssäkerhet.”
-Carl-Johan Ekelund, Security Team Lead, Atea Sverige.

Partnerskapet kommer vara en kraftfull resurs för våra kunder när det gäller att bygga en robust företagskultur inom informationssäkerhet och uppnå fullständig efterlevnad av gällande lagar och regler.

Om du vill veta mer om hur iFACTS kan hjälpa dig att stärka din IT-säkerhet, informationssäkerhet och stärka din organisation, tveka inte att kontakta mig direkt eller besöka vår webbplats för ytterligare information.

Om iFACTS
iFACTS AB grundades 1996 med fokus inom IT- och informationssäkerhet. De erbjuder mjukvara och tjänster inom styrning, riskhantering och informationssäkerhet. I nära samarbete med kunder har metod och mjukvara utvecklats till att stödja effektivare processer för bl.a. informationssäkerhet och GDPR. iFACTS har huvudkontor i Malmö city intill Centralstationen och en utvecklingsenhet i ett dotterbolag i Bukarest, Rumänien.

#iFACTS #Informationssäkerhet #Säkerhetslösningar #Teknologipartnerskap #Säkerhet #Förtroende”

Andra case studies

Lansering av e-tjänster med automatiserad handläggning och beslutsfattande hos Svenska Kommuns Försäkrings AB.

iFACTS har tillsammans med Svenska Kommun Försäkrings AB lanserat en e-tjänst och automatiserad process för skaderegistrering och komplettering för privatpersoner hos SKFABs svenska kommuner. E-tjänsten är integrerad med iFACTS försäkrings- och skadehanteringssystem INSMAN.

Systemet fattar automatiserat beslut i ärenden där tillräckligt underlag finns, vilket ger en möjlighet för skadehandläggare att fokusera på ärenden som kräver mer utredning och att skadelidande snabbare får återkoppling och ersättning.

Läs mer

iFACTS och Redpill Linpro har ingått partnerskap.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Läs mer

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Läs mer