Kvalitetsledning

Varför är digitalisering av kvalitetsledning så viktigt?

Arbetet med kvalitetsledning sker inom flera delar av organisationen. Grundprincipen är att organisationen utifrån sitt uppdrag definierar mål och följer upp dessa. Arbetet kräver en stor mängd dokumentation och uppföljningar, vilket är mycket enklare om det digitaliseras på ett effektivt sätt. Undvik att arbeta med en mängd word- & exceldokument. Sikta istället på riktig digitalisering, där objekt är definierade i databasen.

Komma igång

Verksamheten har säkert redan definierat flera olika typer av mål. Viktigt att tänka på även de mål som uppstår från olika lagkrav, standards som ska följas eller kontraktsåtagande som måste ingå. Målen kan med fördel dokumenteras på ett enhetligt sätt för att kunna digitaliseras och löpande följas upp i organisationen.

iFACTS stöd för kvalitetsledning

Flera funktioner i iFACTS mjukvara samverkar för att upprätta kvalitetsledningssystemet. Exempelvis: Process, mål, kravhantering, avvikelsehantering, riskhantering, checklista, kontroll.

I en webbapplikation kan processerna enkelt sättas upp så att ansvariga ute i organisationen löpande kan fylla i olika checklistor, mätningar & hantera avvikelser, som är viktiga för verksamheten.

Ledningen kan sedan enkelt göra sammanställningar och uppföljningar dagligen, veckovis, månadsvis eller enligt andra önskemål. Resultatet presenteras kontinuerligt via dashboards i systemet eller via rapporter.

Resultat från flera olika enheter kan aggregeras så att ledningen får en enkel sammanställning med varningar för enheter som inte lever upp till ställda krav.

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.