Compliance - i ett (1) digitalt arbetsflöde

Ny reglering i kombination med dagens snabbt föränderliga digitala landskap gör compliance till en stor utmaning - speciellt inom cyber- och informationssäkerhet.

Med de senaste regelverken NIS2, DORA och CER är behovet av smidiga och effektiva verktyg avgörande.

iFACTS hjälper er att möta dessa utmaningar och säkerställa att ni behåller kontrollen över den digitala försörjningskedjan, dvs verksamhetens IKT (Information-Kommunikation-Teknik).

Sedan 1997 har iFACTS varit i framkant av mjukvaruutveckling för informationssäkerhet och ledningssystem. Genom att integrera beprövade ISO27001-principer erbjuder vi en mångsidig lösning som täcker allt från registrering, klassificering, beroenden till kravhantering, incidentrapportering, riskanalys och kontinuitetsplanering. Detta skapar sammantaget den digitala försörjningskedjan.

iFACTS mjukvara är skräddarsydd för att stödja ledningssystem och digitala försörjningskedjor, som uppfyller kraven i NIS2, DORA och CER. Vi förstår vikten av enkelhet och anpassning. Därför gör vi systemkonfigurering möjlig utan behov av avancerad programmering. Från informationsmodeller och arbetsflöden till taxonomier, sätter vi användarvänlighet i centrum.

Varför välja iFACTS?

Expertis: Med över 25 års erfarenhet är iFACTS ledande inom mjukvaruutveckling för ledningssystem inom flera områden - däribland cyber- och informationssäkerhet. Andra områden är t ex kvalitet, risk- och incidenthantering, arbetsmiljö, skadehantering.

Kundnära utveckling: Genom tätt samarbete med både privata och offentliga sektorns stora aktörer har iFACTS finjusterat och anpassat plattformen för att exakt möta era behov, inklusive de senaste kraven enligt NIS2, DORA och CER.

Mångsidighet: iFACTS stöder organisationer inom både den privata- och offentliga sektorn inom ledningssystem, riskhantering och försäkring, vilket gör oss till en mångsidig partner för verksamheter i alla storlekar.

Flexibel plattform: iFACTS plattform är moduluppbyggd och innehåller kraftfulla verktyg för att bygga formulär, skapa nya fält och administrera översiktssidor, vilket ger er hög flexibilitet. Konfiguration görs utan resurskrävande programmering, så ni kan anpassa systemet in i minsta detalj efter era unika behov på egen hand eller tillsammans med konsulter från oss.

Välutvecklat API: Med iFACTS moderna och robusta API-plattform kan ni integrera sömlöst med olika datakällor och system.

Unikt kundnätverk: Som iFACTS-kund blir ni en del av en stark gemenskap genom våra användargruppsträffar. Här delar organisationer erfarenheter och stöttar varandra för att övervinna utmaningar.

Boka en kostnadsfri demo idag för att utforska hur iFACTS mjukvara kan hjälpa er organisation att möta kraven i NIS2, DORA och CER, och skapa värde, kontroll och compliance i er digitala försörjningskedja.

Boka demo idag!