Incidenthantering

iFACTS stödjer många olika typer av incidentrapportering och hantering. T ex IT-incidenter, olyckor, tillbud, sårbarheter, personskada, inbrott m.fl..

Vanliga arbetssteg vid hantering av en incident är: rapportering, kategorisering, geografisk analys, gps och kartor, konsekvens, eskalering, kostnadsberäkning, rapportering tillsynsmyndighet, skadereglering.

Incidenthantering med konnektivitetsbehovet i åtanke

Incidentrapportering är ofta en nyckelkomponent inom flera ledande lagstiftningar, förordningar och standards. T ex GDPR, ISO 27000, NIS-direktivet kräver samtliga incidentrapportering.

Konnektivitet är en viktig aspekt av incidenthantering. Konnektivitet till andra organisationsdelar, tredjepart, operationella processer och tillgångar, andra incidenter och risker. Rapport- och dashboardverktygen underlättar visualisering och rapportering av incidenter.

iFACTS mjukvara är designad att stödja alla dessa olika typer av incidenthantering och konnektivitetsbehov. Funktionaliteten i mjukvaran är moduluppbyggd och kan kopplas till alla typer av objekt.

 

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.

Kontakt

Vilhelm Kjellsson
Phone: +46768120211
Email: vilhelm.kjellsson@ifacts.se

Kunder

Telia logotype SKF logotype