Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö väljer iFACTS

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM), Sveriges första leverantör av miljövarudeklarerad el, fortsatt i framkant av hållbar energi och miljölösningar, har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt uppföljningsarbete inom informationssäkerhet. Som ett företag som satsar på hållbarhet så utgår ESEM från ISO 27002, NIST och CIS-kontroller för cybersäkerhet för att stärka sitt åtagande att skydda information relaterat till energiproduktion, VA, avfallshantering och miljöinitiativ.

ESEM valde iFACTS som den bäst lämpade systemstödsleverantören då iFACTS, med sin långa erfarenhet inom området, erbjuder ett kraftfullt och heltäckande systemstöd för total kontroll över säkerhet och alla ens tillgångar; både digitala och fysiska. iFACTS systemstöd gör det enkelt att konsolidera kravmassorna och arbeta med krav både övergripande och lokalt.

För att snabbt implementera arbetssättet så behövde systemet vara flexibelt och användarvänligt med möjlighet att bredda användningsområden via tillägg av färdigpaketerade moduler.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen” säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Other case studies

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Learn more

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Learn more

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more

”Målsättning – en fullt digitaliserad ärendehantering.”

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. Alla skadehandläggare har tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Learn more