Compliance

FAQ för Compliance rör iFACTS arbete med standardiseringar

Vad följer ni för tillgänglighetsdirektiv?

iFACTS systemtillgänglighet grundar sig på WCAG 2.1 nivå AA genom att kravställa UI-design och andra systemfunktionaliteter gentemot WCAGs checklista.

Hur arbetar iFACTS med standardisering och spårbarhet?

iFACTS har en egen ISO-27000 (27002) certifiering pågående med målet att bli certifierade i början av 2023. iFACTS använder här det egna ledningssystemet för certifieringen och i systemet visas allt från processkartor till faktiskt arbete med spårbarhet och säkerhetsarbete. Loggar tillsammans med revisionsrapporter som automatiskt skapas av systemet efter företagets behov är den data som används vid certifieringsprocessen. Verktygen för spårbarhet innebär att användarloggar och andra händelser loggas i systemet och även dessa kan användas både för revision och praktiskt säkerhetsarbete. (mer …)

Finns det någon funktionalitet i systemet för borttagning av data?

Ja, det finns verktyg i iFACTS system för anonymisering av personuppgifter. Skadelidandes persondata kan anonymiseras inom skadehanteringsområdet vilket är förenligt med GDPR. iFACTS moduler möjliggör även klassificering och uppföljning av data, datatillgångar och system med mera. (mer …)