Applikation

FAQ om applikationen och lösningar för denna

Vilka rapportverktyg kan iFACTS applikationer integreras mot?

iFACTS system använder Kibana ElasticSearch som verktyg för rapporter och dashboards. iFACTS system kan även integreras mot andra rapportverktygstjänster så som qlikview, med flera, vid kundbehov. (mer …)

Behöver man som användare kunna något kodspråk?

Nej, för den dagliga användaren behövs inga kodkunskaper. Användare, administratörer, chefer osv, kan alla använda systemet via "peka och klicka". Som erfaren superuser kan man vid intresse använda SQL. Saknas SQL-kompetensen i organisationen kan vi på iFACTS administrera och supportera i det.  

Vad har ni för säkerhetslösningar rörande log-in?

iFACTS erbjuder flertalet inloggningsmöjligheter, däribland Två-faktors autentisering, tex FREJA-ID, Bank-ID, SITHs. Andra inloggningslösningar som AD och andra kundspecifika lösningar finns också att tillgå. iFACTS platform stödjer de flesta inloggningssätten och det finns möjlighet att ta fram kundanpassade lösningar efter behov. (mer …)