Försäkringshantering & skadesystem

INSMAN är designad för att captives och egenförsäkrade bolag ska kunna ta kontroll över hela sin försäkringshantering. Sedan millennieskiftet, har det blivit det dominerande försäkringssystemet i segmentet för captives och egenförsäkrade bolaget. Kunder finns i olika branscher; industri, energi, läkemedel och offentlig sektor.

Integrera alla centrala delar av INSMAN

I integrerade arbetsflöden hanteras samtliga delar; försäkring med förnyelseprocess, fakturering, skadehantering, besiktningar & inspektioner samt rapporteringsstöd. Allt samlat i ett modernt webb-baserat system.

Bjud in externa parter direkt i systemet. Undvik redundanta system och rapportering som inte är integrerade och därmed utanför er kontroll. Dela utvald information med återförsäkrare och mäklare. Via strikt behörighetkontroll kan inspektörer och skadeadministratörer registrera information som skadedata, EML, försäkringsvärden eller nya surveys direkt i systemet.

Den administrativt utmanande förnyelseprocessen stöds fullt ut. Funktioner för datainsamling, indexering och premiemodellering underlättar arbetet för administratörer och ger en överlägsen kontroll och spårbarhet.

Skadehanteringen är designad för full skadereglering med bland annat stöd för ersättningsberäkningar vid personskador såväl som för en enklare hantering där skadeinformationen främst är underlag för rapportering till olika parter och myndigheter.

 

Överiskt på iFACTS insman modul

Använd Rapportgeneratorn för att skapa submissionunderlag, ta ut rapporter för försäkringsobjektsvärden, skadestatistik, bolags- och användarinformation etc. Myndighetsrapportering som Solvens II har en egen process för datauttag, validering och möjlig integration till rapporteringverkyg.

I Återförsäkrarportalen delar ni relevant information och dokumentation med externa parter.

Analyser av systemdata görs enkelt i integrerade dashboards. Med några få knapptryck kan informationen vändas och vridas ur olika perspektiv. Grafiska element som cirkeldiagram, heat-maps och mätare ger en lättolkad överblick. Passar såväl i det dagliga arbetet som i styrelserummet!

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.