Egenkontroll Livsmedel

iFACTS digitaliserar egenkontroll av livsmedel. Uppgiftsfördelning, påminnelser, rutinbeskrivningar och checklistor är lätt tillgängliga. Ledningen har alltid full översikt av status, kring t.ex. avvikelser, nyckeltal och incidenter.

Med ett digitalt egenkontrollsystem skapas en tydlig struktur för uppgifter som ska utföras, hur och när, t ex ankomstkontroll, provtagning eller reklamationer. Det blir lätt att göra rätt. Mallar tas fram centralt och kan anpassas lokalt. Förändringar genomförs enkelt i hela eller delar av organisationen som berörs. Uppföljningsarbetet blir effektivt både för personalen i köket samt på övergripande nivå. Påminnelser skickas i systemet eller via mail om någon uppgift inte blivit utförd.

Allting är konfigurerbart efter organisationens behov. Möjlighet till integration med t ex central inloggning eller temperaturavläsning kan skapas. Gränssnittet är lätt att använda och startsträckan att komma igång är kort.

Hört från en av våra kunder efter implementationen:

"... vill aldrig gå tillbaka till något av de system vi tidigare testat, eller till penna och papper igen".

 

iFACTS träffar Eddie Grahn, Koststrateg, Malmö Stad

 

Boka demo idag!

 

Funktionalitet i iFACTS som stödjer arbetet:

 • Verksamhetsbeskrivning och flödesanalys
 • Policy, rutiner, dokumenthantering
 • Uppgifter: roller, ansvar, checklista
 • Hantering av avvikelser, incidenter, tillbud
 • Riskhantering & faroanalys
 • Rapportering, uppföljning & kontroll
 • Webbaserat – tillgängligt via dator, platta eller telefon

 

Fördelar

 • Alla moment samlade i ett arbetsflöde
 • Uppföljning av utbildning för personal
 • Hela verksamheten samt inspektörer delar samma data
 • Ökad effektivitet, spårbarhet och transparens
 • Alla med i processen (enhetschef, chef, personal i köken)
 • Portaler för snabb översiktsbild
 • Enkel start och tidigt värdeskapande
 • Hög grad av skalbarhet och flexibilitet
 • Integrationer med andra system via standardiserat API

iFACTS är sedan 1996 en ledande mjukvarulösning för verksamhetsstyrning, risk och kontroll. iFACTS mjukvara bidrar till att fatta tydligare faktabaserade beslut.

Boka demo idag!

Kontakt

Oscar Andersson
Phone: +46705798477
Email: oscar.andersson@ifacts.se

Kunder

Malmö Stad logotype Uppsala logotype Lomma Kommun logotype