Hållbarhet

iFACTS stödjer hållbarhetsarbetet inom ramen för principerna inom ISO ledningssystem. Hållbarhet brukar delas in i tre perspektiv:

 • social
 • miljö
 • ekonomi

 

Sammanfattas enligt nedan definition:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

 

Flera olika standards och regelverk växer fram för Hållbarhet

Inom området finns flera hundra olika standards och certifieringsprotokoll för olika branscher. T ex Rättvis handel, Rainforest alliance, Organisk m.fl..

Styrande regelverken är bl a Skattelagstiftning, Miljöbalken och ISO 26000:2021 Ledningssystem organisationers samhällsansvar.

Hållbarhet kan sägas gå horisontellt genom organisationen och beröra alla delar inklusive ledning, processer, resurser och personal. Därav behöver alla dessa delar ingå i omfattningen och vara en integrerad del för bl a mål, beslut, aktiviteter, bedömningar och kontroller.

Några exempel på arbetsmoment inom hållbarhet:

 • Policy hållbarhet
 • Dokumenthantering
 • Organisation hållbarhet
 • Strategi och mål
 • Kompetens, utbildning
 • Riskbedömning
 • Avvikelsehantering
 • Ledningens uppföljning
 • Revision och kontroll

 

iFACTS stödjer hela hållbarhetsarbetet. Portal skapas för det sammanhållande arbetet, samarbetsyta för olika grupper, upprättande av mål och mätningar, avvikelsehantering, rapporter, uppföljning, nyckeltal och dashboards.

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.

Kontakt

Mark Wijeyratne
Phone: +46727413900
Email: mark.wijeyratne@ifacts.se

Kunder

EON logotype