Redpill Linpro väljer iFACTS

Redpill Linpro väljer iFACTS

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

iFACTS var utifrån Redpill Linpros krav den bäst lämpade systemstödsleverantören. Företagets långa erfarenhet och systemets möjlighet att ge full kontroll över kvalitet och säkerhet var viktiga anledningar till valet av iFACTS.

– Kraven ökar på organisationer att redovisa styrning och ledning för att uppnå mål och efterlevnad av krav och lagstiftning. Med ökade krav kommer stora behov av digitalisering, både för ökad säkerhet och kvalitet, men även för effektivisering, säger Mark Wijeyratne, Sales Manager, på iFACTS

 

Läs mer här om iFACTS systemstöd: InformationssäkerhetHållbarhetkvalitetsledning  

 

Om företagen

Redpill Linpro, den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att hjälpa företag öka sin konkurrenskraft och göra digitala tjänster bättre för fler. Genom open source, djup teknisk kompetens och bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor hjälper bolaget sina kunder att digitaliseras och maximera värdet av data. Redpill Linpro levererar alla delar inom digital innovation, från analys, design och utveckling till integration, användargränssnitt och drift. Företaget har fler än 270 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Linköping samt i Köpenhamn och Oslo. Mer information, besök https://www.redpill-linpro.com/.

iFACTS AB grundades 1996 med fokus inom IT- och informationssäkerhet. De erbjuder mjukvara och tjänster inom styrning, riskhantering och informationssäkerhet. I nära samarbete med kunder har metod och mjukvara utvecklats till att stödja effektivare processer för bl.a. informationssäkerhet och GDPR. iFACTS har huvudkontor i Malmö city intill Centralstationen och en utvecklingsenhet i ett dotterbolag i Bukarest, Rumänien.

Andra case studies

Lansering av e-tjänster med automatiserad handläggning och beslutsfattande hos Svenska Kommuns Försäkrings AB.

iFACTS har tillsammans med Svenska Kommun Försäkrings AB lanserat en e-tjänst och automatiserad process för skaderegistrering och komplettering för privatpersoner hos SKFABs svenska kommuner. E-tjänsten är integrerad med iFACTS försäkrings- och skadehanteringssystem INSMAN.

Systemet fattar automatiserat beslut i ärenden där tillräckligt underlag finns, vilket ger en möjlighet för skadehandläggare att fokusera på ärenden som kräver mer utredning och att skadelidande snabbare får återkoppling och ersättning.

Läs mer

iFACTS och Redpill Linpro har ingått partnerskap.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

iFACTS ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige.

”Arbetet med informationssäkerhet ska ses som möjliggörande och vara systematiskt. Viktiga aspekter där är att kontinuerligt påvisa minskad riskexponering och verksamhetsnytta. Vi ser att våra rådgivande insatser på strategisk nivå, kombinerat med en bra plattform för GRC, ger organisationer precis det som behövs för att framgångsrikt leda och styra sin informationssäkerhet.”
-Carl-Johan Ekelund, Security Team Lead, Atea Sverige.

Läs mer

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Läs mer

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Läs mer