Redpill Linpro väljer iFACTS

Redpill Linpro väljer iFACTS

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

iFACTS var utifrån Redpill Linpros krav den bäst lämpade systemstödsleverantören. Företagets långa erfarenhet och systemets möjlighet att ge full kontroll över kvalitet och säkerhet var viktiga anledningar till valet av iFACTS.

– Kraven ökar på organisationer att redovisa styrning och ledning för att uppnå mål och efterlevnad av krav och lagstiftning. Med ökade krav kommer stora behov av digitalisering, både för ökad säkerhet och kvalitet, men även för effektivisering, säger Mark Wijeyratne, Sales Manager, på iFACTS

 

Läs mer här om iFACTS systemstöd: InformationssäkerhetHållbarhetkvalitetsledning  

 

Om företagen

Redpill Linpro, den digitala samhällsbyggaren och open source-specialisten bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att hjälpa företag öka sin konkurrenskraft och göra digitala tjänster bättre för fler. Genom open source, djup teknisk kompetens och bred erfarenhet från både privat och offentlig sektor hjälper bolaget sina kunder att digitaliseras och maximera värdet av data. Redpill Linpro levererar alla delar inom digital innovation, från analys, design och utveckling till integration, användargränssnitt och drift. Företaget har fler än 270 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Linköping samt i Köpenhamn och Oslo. Mer information, besök https://www.redpill-linpro.com/.

iFACTS AB grundades 1996 med fokus inom IT- och informationssäkerhet. De erbjuder mjukvara och tjänster inom styrning, riskhantering och informationssäkerhet. I nära samarbete med kunder har metod och mjukvara utvecklats till att stödja effektivare processer för bl.a. informationssäkerhet och GDPR. iFACTS har huvudkontor i Malmö city intill Centralstationen och en utvecklingsenhet i ett dotterbolag i Bukarest, Rumänien.

Other case studies

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Learn more

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Learn more

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more

”Målsättning – en fullt digitaliserad ärendehantering.”

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. Alla skadehandläggare har tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Learn more