Malmö Stad digitaliserar egenkontroll med iFACTS

Förenkla kökets egenkontroll!

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Eddie Grahn, koststrateg på Malmö stads skolrestauranger berättar om hur de antog utmaningen med att hitta ett nytt digitalt arbetssätt för egenkontroll av livsmedel. Se Oscar från iFACTS intervjua Eddie där han under intervjun diskuterar samtliga steg i projektet såsom:

?Förstudie
?Upphandling
?Användarvänlighet för restaurangpersonalen
?Enklare uppföljning för administratörer och chefer
?Kommunikation med externa leverantörer via systemet – t ex vid
reklamationer
?Miljöförvaltningen kan arbeta direkt i systemet för kontroll &
uppföljning

Läs mer om iFACTS egenkontrollprogram här: Egenkontroll

 

iFACTS träffar Eddie Grahn, Koststrateg, Malmö Stad

Other case studies

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

”Med ökade krav kommer stora behov av digitalisering, både för ökad säkerhet och kvalitet, men även för effektivisering”, säger Mark Wijeyratne, Sales Manager, på iFACTS

Learn more

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more

”Målsättning – en fullt digitaliserad ärendehantering.”

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. Alla skadehandläggare har tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Learn more

”Ett system för att stödja hela försäkringsprocessen.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkrings-processen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för helheten.

Learn more