E.ON skadeförebyggande

 

 

”Det skadeförebyggande arbetet kontrolleras fullt ut av oss, och kan enkelt delas med alla intressenter”, Martin Böös, Insurance Manager, E.ON Sverige AB.

Utmaning:

Innan E.ON implementerade ett system för det skadeförebyggande arbetet var anläggningarna knappt involverade i processen. I bästa fall fick de slutrapporten, men någon dialog kring förbättringar fanns nästan inte. Istället användes rapporten primärt för uppföljning med externa parter, t ex försäkringsgivare och mäklare.

Lösning:

Nedan beskriver Martin Böös, Insurance Manager på E.ON Nordic hur arbetet med det skadeförebyggande arbetet väsentligt effektiviserats med hjälp av iFACTS verktyg.

Martin har den primära kontakten med de olika bolagen i E.ON Nordic, för samtliga försäkringstyper, samt skadehantering och det skadeförebyggande arbetet.

Med hjälp av iFACTS styr Martin arbetet med det skadeförebyggande arbetet, inspektioner och uppföljningar.

Praktiskt fungerar det så att olika kontrollfrågor har definierats, ca 30, i modulen Kontrollprogram. Martin avgör vilka anläggningar som skall inspekteras, samt inom vilka tidsintervall. Svaren rapporteras i iFACTS kontrollprogram.

Unikt är att ansvariga kontinuerligt kan jobba med avvikelser och rekommendationer i anläggningsmodulen. Ansvariga är ett nätverk av försäkringsansvariga och säkerhetssamordnare, som är Martins kontakter ute på anläggningarna.

Martin säger: ”Vi samlar mycket, mycket mer information idag, och har fått mycket bättre rapporter, bättre sammanställning och uppföljning. Frekvensskadorna har gått ner. Men framför allt har arbetet fått en statushöjning ute på anläggningen – betydligt bättre ordning och reda. Alla förstår vikten av att hålla den här goda ordningen – det finns ett fokus på detta ute i organisationen. ”

Martin fortsätter: ”Jag märker också att resultatet på besiktningarna blivit bättre och bättre för varje år sen vi började använda iFACTS.”

Fördelar

”Nu är det ett ständigt pågående förbättringsarbete som skapar ett stort engagemang och ger direkt resultat, inte bara i färre skador utan också i lägre försäkringspremier.”

Kund

E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa.

Bakgrund

E.ON Sverige – Treasury & Insurance använder iFACTS för administration av det skadeförebyggande arbetet.

Andra case studies

Lansering av e-tjänster med automatiserad handläggning och beslutsfattande hos Svenska Kommuns Försäkrings AB.

iFACTS har tillsammans med Svenska Kommun Försäkrings AB lanserat en e-tjänst och automatiserad process för skaderegistrering och komplettering för privatpersoner hos SKFABs svenska kommuner. E-tjänsten är integrerad med iFACTS försäkrings- och skadehanteringssystem INSMAN.

Systemet fattar automatiserat beslut i ärenden där tillräckligt underlag finns, vilket ger en möjlighet för skadehandläggare att fokusera på ärenden som kräver mer utredning och att skadelidande snabbare får återkoppling och ersättning.

Läs mer

iFACTS och Redpill Linpro har ingått partnerskap.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

iFACTS ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige.

”Arbetet med informationssäkerhet ska ses som möjliggörande och vara systematiskt. Viktiga aspekter där är att kontinuerligt påvisa minskad riskexponering och verksamhetsnytta. Vi ser att våra rådgivande insatser på strategisk nivå, kombinerat med en bra plattform för GRC, ger organisationer precis det som behövs för att framgångsrikt leda och styra sin informationssäkerhet.”
-Carl-Johan Ekelund, Security Team Lead, Atea Sverige.

Läs mer

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Läs mer

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer