E.ON skadeförebyggande

 

 

”Det skadeförebyggande arbetet kontrolleras fullt ut av oss, och kan enkelt delas med alla intressenter”, Martin Böös, Insurance Manager, E.ON Sverige AB.

Utmaning:

Innan E.ON implementerade ett system för det skadeförebyggande arbetet var anläggningarna knappt involverade i processen. I bästa fall fick de slutrapporten, men någon dialog kring förbättringar fanns nästan inte. Istället användes rapporten primärt för uppföljning med externa parter, t ex försäkringsgivare och mäklare.

Lösning:

Nedan beskriver Martin Böös, Insurance Manager på E.ON Nordic hur arbetet med det skadeförebyggande arbetet väsentligt effektiviserats med hjälp av iFACTS verktyg.

Martin har den primära kontakten med de olika bolagen i E.ON Nordic, för samtliga försäkringstyper, samt skadehantering och det skadeförebyggande arbetet.

Med hjälp av iFACTS styr Martin arbetet med det skadeförebyggande arbetet, inspektioner och uppföljningar.

Praktiskt fungerar det så att olika kontrollfrågor har definierats, ca 30, i modulen Kontrollprogram. Martin avgör vilka anläggningar som skall inspekteras, samt inom vilka tidsintervall. Svaren rapporteras i iFACTS kontrollprogram.

Unikt är att ansvariga kontinuerligt kan jobba med avvikelser och rekommendationer i anläggningsmodulen. Ansvariga är ett nätverk av försäkringsansvariga och säkerhetssamordnare, som är Martins kontakter ute på anläggningarna.

Martin säger: ”Vi samlar mycket, mycket mer information idag, och har fått mycket bättre rapporter, bättre sammanställning och uppföljning. Frekvensskadorna har gått ner. Men framför allt har arbetet fått en statushöjning ute på anläggningen – betydligt bättre ordning och reda. Alla förstår vikten av att hålla den här goda ordningen – det finns ett fokus på detta ute i organisationen. ”

Martin fortsätter: ”Jag märker också att resultatet på besiktningarna blivit bättre och bättre för varje år sen vi började använda iFACTS.”

Fördelar

”Nu är det ett ständigt pågående förbättringsarbete som skapar ett stort engagemang och ger direkt resultat, inte bara i färre skador utan också i lägre försäkringspremier.”

Kund

E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa.

Bakgrund

E.ON Sverige – Treasury & Insurance använder iFACTS för administration av det skadeförebyggande arbetet.

Other case studies

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Learn more

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Learn more

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Learn more

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more