Mjukvara för verksamhets-styrning

Informationssäkerhet, GRC, riskhantering, försäkrings- och skadehantering och egenkontroll.

GRC - Styrning, riskhantering & kontroll

iFACTS - en integrerad plattform för styrning, risk och kontrollaktiviteter, ofta kallad GRC internationellt. I ett system finns stöd för verksamhetsplan, strategi och mål kopplat till det viktiga arbetet med riskhantering och regelefterlevnad. Skapa möjlighet till en komplett översikt för hela organisationen, hur olika tillgångar hänger ihop.

GRC

Försäkringshantering & skadesystem

Med INSMAN kontrolleras hela försäkringsprocessen. I integrerade arbetsflöden hanteras samtliga delar; försäkring med förnyelseprocess, fakturering, skadehantering, besiktningar & inspektioner samt rapporteringsstöd, inkl Solvens II. Allt samlat i ett modernt webb-baserat system. Bjud in externa parter direkt i systemet.

Försäkringshantering

Informationssäkerhet - GDPR

iFACTS metod baseras på processorientering och tillgångshantering – inspirerat av ISO 27000 serien. Vanliga arbetssteg inom informationssäkerhet är: ägarskap, ansvar, klassificering, kravhantering, policy, dokumenthantering, beroenden, GAP-analys, avvikelse- och riskhantering.

Informationssäkerhet

Kunder

Kunder som E.ON, Ericsson, Essity, Försäkringskassan, Göta Lejon, Kammarkollegiet, Läkemedelsförsäkringen, Lomma kommun, Malmö Stad, NCC, SKF, Region Skåne, Region Sörmland, SKF, S:t Erik Försäkring, Stockholmsregionens Försäkring AB, Svedala Kommun, Svensk Kommun Försäkrings AB, Uniper, Uppsala kommun, Telia & Vattenfall – använder iFACTS metod och mjukvara för effektivare verksamhetsstyrning, risk- och försäkringshantering.