Digitalisera ledningssystem

Compliance i ett (1) digitalt arbetsflöde – stöd för informationssäkerhet, NIS2, DORA, CER – inklusive risk- & incidenthantering.

Informationssäkerhet - GDPR

iFACTS metod baseras på processorientering och tillgångshantering – inspirerat av ISO 27000 serien. Vanliga arbetssteg inom informationssäkerhet är: ägarskap, ansvar, klassificering, kravhantering, policy, dokumenthantering, beroenden, GAP-analys, avvikelse- och riskhantering.

Informationssäkerhet

Compliance - i ett (1) digitalt arbetsflöde

Ny reglering i kombination med dagens snabbt föränderliga digitala landskap gör compliance till en stor utmaning - speciellt inom cyber- och informationssäkerhet. iFACTS hjälper er att möta dessa utmaningar och säkerställa att ni behåller kontrollen över den digitala försörjningskedjan, dvs verksamhetens IKT (Information-Kommunikation-Teknik).

Läs mer

Försäkringshantering & skadesystem

Med INSMAN kontrolleras hela försäkringsprocessen. I integrerade arbetsflöden hanteras samtliga delar; försäkring med förnyelseprocess, fakturering, skadehantering, besiktningar & inspektioner samt rapporteringsstöd, inkl Solvens II. Allt samlat i ett modernt webb-baserat system. Bjud in externa parter direkt i systemet.

Försäkringshantering

Kunder

Kunder som E.ON, Ericsson, Essity, Försäkringskassan, Göta Lejon, Kammarkollegiet, Läkemedelsförsäkringen, Lomma kommun, Malmö Stad, NCC, SKF, Region Skåne, Region Sörmland, SKF, S:t Erik Försäkring, Stockholmsregionens Försäkring AB, Svedala Kommun, Svensk Kommun Försäkrings AB, Uniper, Uppsala kommun, Telia & Vattenfall – använder iFACTS metod och mjukvara för effektivare verksamhetsstyrning, risk- och försäkringshantering.