Risk- & krishantering, Kontinuitetsplanering

iFACTS metod för riskhantering baseras på ledande standards och ramverk t ex COSO ERM och ISO 31000/27005.

Vanliga arbetssteg inom riskhantering är: omfattning, riskidentifiering, påverkan på mål, riskbedömning, hot och sårbarheter, riskanalys, risk mitigering, risk aggregering och tredjeparts risk.

Riskhantering är ofta en nyckelkomponent vid efterlevnad av standards eller lagstiftning. ”Händelse som kan påverka måluppfyllnad”. T ex GDPR, ISO, COBIT kräver samtliga systematisk riskhantering.

En annan aspekt av riskhantering är att flera olika aktörer använder det för olika syften. T ex internkontroll och revision, strategisk riskhantering, operationell riskhantering, DPIA inom GDPR, EML inom Skadeförebyggande etc..

Kontinuitetsplanering är direkt kopplat till riskhantering i iFACTS metod. Risken är input till kontinuitetsplaneringen där den hanteras, t ex avbrottsplaner, redundanta servers eller alternativa lokaler.

Samma logik tillämpas på krishantering, risken är input.

iFACTS mjukvara är designad att stödja alla dessa olika typer av riskhantering, kontinuitsplanering och krishantering. Funktionaliteten i mjukvaran är moduluppbyggd och kan kopplas till vilket objekt som helst, t ex organisation, affärsprocess, IT-system, anläggning, hotbibliotek eller kontrollprogram.

 

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.

Contact

Ola Hasselgren
Phone: +46 761888781
Email: ola.hasselgren@ifacts.se

Case Studies

Customers

Vattenfall logotype Försäkringskassan logotype EON logotype