Risk Management

Risk management har förändrats över åren. Fokus har utvidgats från traditionella försäkringsbara värden som byggnader, mark, lager och tillverkning – till strukturen i moderna organisationer. Immateriella värden som varumärke, FoU, IT eller kompetenser. Det har även skett en avgörande förändring hur värde skapas. Trenden är allt fler aktörer med expertis inom respektive område. Därav blir förståelsen av supply chain, konkurrensläget, allianser, samarbeten och nya internetbaserade affärsmodeller allt viktigare.

Dessutom är det ökat tryck från intressenter att skydda organisationens värden och undvika olyckor, misstag, bedrägerier (t ex Enron, Lehman Brothers, Macchiarini Karolinska Institutet, VW Dieselgate). Ny lagstiftning och förordning introduceras löpande (GDPR, FDA, PCI etc.) och för de flesta är det tvingande med en systematisk Risk Management process. Efterlevnad har blivit en utmaning för många organisationer.

Vanliga aktiviteter i riskprocessen är: syfte, omfattning, mål/krav, kvantifierbar/kvalitativ, bedömning, aggregering, tredjepartsrisk, incidenter, sårbarheter, trigger, beroenden, hantering, godkännande.

iFACTS mjukvaruplattform är designad för detta moderna synsätt på Risk management och kan konfigureras att stödja i stort sett alla riskmetoder.