Skadeförebyggande

Skadeförebyggande arbete innebär bl a inspektion av viktiga anläggningar (byggnader, anläggning, fabrik, lager etc.) följt av operativa rekommendationer för att minimera effekten av oönskade incidenter som brand, strömavbrott eller naturkatastrof. Detta är ofta ett tvingande krav från försäkringsgivaren.

Genom att internt kontrollera detta arbete och data, uppnås ett viktigt oberoende. En position där det finns ett fritt val vem ni ska arbeta med, exempelvis försäkringsgivare, återförsäkrare, riskingenjör, skadereglerare eller skadehanterare. Samtliga dessa parter bjuds in att arbeta i er databas. T ex externa riskingenjörer bjuds in att rapportera inspektioner direkt i ert system.

Ofta är denna typ av information utspridd i flera IT-lösningar eller i manuella dokumentfiler, vilket ofta skapar ineffektivitet och frustration. Vanliga arbetsuppgifter som att beräkna EML, rapportera reserver eller följa upp skador, blir onödigt komplicerat när information är ostrukturerad och utspridd i flera olika källor.

Vanliga aktiviteter inom det skadeförebyggande arbete: registrering av anläggning, ägarskap, ansvar, klassificering, kravhantering, dokumenthantering, inspektioner, surveyer, rekommendationer, riskhantering.

iFACTS mjukvara är designad att internt kontrollera och hantera samtliga aspekter av det skadeförebyggande arbetet på väg mot ett ökat oberoende och valfrihet.

 

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.