Kontroll & Revision

iFACTS stödjer flera olika typer av kontroll och revision. T ex internkontroll, internal audit, inspektioner, självbedömning & ISO-certifiering.

iFACTS metod är inspirerad av ledande ramverk och standards, t ex COSO Internal Control Integrated Framework, The Institute of Internal Auditors IPPF samt Three lines of defense, ISO-certifiering, FISK (Förordning Intern Styrning och Kontroll).

Kontroll- eller revisionsaktiviteten organiseras i ett kontrollprogram som är flexibelt och konfigurerbart. Vanliga arbetssteg inom ett kontrollprogram är: omfattning, riskbedömning, val av kontroller, distribution och utrullning, kommentarer och bevis, avvikelse- och undantagshantering, godkännande, övervakning, rapportering.

Konnektivitet är en viktig aspekt inom kontroll & revision. Konnektivitet till organisationsdelar, operationella processer och tillgångar, krav och mål, incidenter och risker. Med en smart design kan många kontroller automatiseras fullt ut.

iFACTS mjukvara är designad för att stödja alla dessa olika typer av kontroll & revision och konnektivitetsbehov. Mjukvaran är moduluppbyggd och kan kopplas till alla objekt.

 

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.

Contact

Ola Hasselgren
Phone: +46 761888781
Email: ola.hasselgren@ifacts.se

Case Studies

Customers

Essity logotype EON logotype Uniper logotype Vattenfall logotype