Informationssäkerhet

De flesta av oss är överens om att information är av avgörande betydelse för verksamheter. Det är samtidigt en stor utmaning att strukturera och kontrollera informationen. Trender inom områden som Big Data, Data analytic, Data driven, Digital transformering – visar alla hur viktig information är. Ett viktigt första steg är att förstå och kontrollera informationen.

Ofta blir informationssäkerhet en betydande utmaning för de flesta verksamheter. En viktig anledning är teknikfokus framför informationsfokus. Exempelvis, IT-systemansvarig är utsedd, men informationsansvarig saknas. En växande trend är insikten att det inte är tekniken som är viktigast, det är informationen.

Att kontrollera informationen blir ofta en uppgift för informationssäkerhet eller IT-styrning (IT Governance). Informationens sekretess, integritet och tillgänglighet måste säkerställas. Kartläggning av beroenden mellan information, IT-system och IT-resurser är avgörande för att fullt ut förstå interaktionen.

Vanliga arbetssteg inom informationssäkerhet: ägarskap, ansvar, klassificering, kravhantering, dokumenthantering, beroenden, GAP-analys, efterlevnad, avvikelsehantering och riskhantering.

iFACTS mjukvara är designad för denna integrerade syn av informationssäkerhet. Bibliotek av krav, rutiner, klassificering m.m. är tillgängliga och stödjer tongivande normer, lag och standards.