Informationssäkerhet - GDPR

iFACTS metod baseras på processorientering och tillgångshantering – inspirerat av ISO 27000 serien.

Vanliga arbetssteg inom informationssäkerhet är: ägarskap, ansvar, klassificering, kravhantering, policy, dokumenthantering, beroenden, GAP-analys, avvikelse- och riskhantering.

Flera typer av lagstiftning, normer och standards påverkar informationssäkerhet. Till exempel: NIS-direktivet, ISO 27000, GDPR, PCI, Säkerhetsskyddslagen m.fl.. iFACTS stödjer alla dessa genom ett integrerat och övergripande synsätt.

GDPR hanteras inom informationssäkerhet. Respektive Behandling registreras som en tillång och all nödvändig funktionalitet finns tillgänlig i iFACTS mjukvara. T ex: behandlingsregister, DPIA, rapportering dataintrång, medgivande, uppgift om lagrad data och radering.

iFACTS stödjer även certifieringsprocessen av LIS i ISO 27001. Från omfattning, riskhantering, val av kontroller inklusive uttalande om tillämplighet, till utrullning och implementering.

Basfunktionalitet i iFACTS mjukvara: Behörighetskontroll, inventering, klassificering, triggerlogik, krav och kontrollbibliotek, beroenden, dokumenthantering, notifiering, riskhantering, incidenthantering, kontrollprogram, rapporter och dashboard.

 

För mer information och möjlighet att boka in en demo, klicka här.

Contact

Simon Tegnell
Phone: +46725622015
Email: simon.tegnell@ifacts.se

Case Studies

Customers

EON logotype Malmö Stad logotype Uniper logotype