iFACTS erbjuder en serie verktyg för hantering av GDPR arbetsflöden och krav på ett integrerat, standardiserat och effektivt sätt.

Check & Kontroll

Kontrollprogram (GAP-analys) för att konstatera nuvarande efterlevnadsnivå. Uppdelat i sektioner beroende på kravområde, roll och ansvar t ex data controller, data processor eller på verksamhetsnivå. Resultatet är översikt på efterlevnad och en avvikelselista att prioritera utifrån.

Inventering

Inventering och mappning av GDPR datakällor, processorer och IT-resurser inklusive GDPR klassificering och kategorisering. Ger en inventering över vilken data som omfattas, till vilken nivå och vilka IT-resurser och processorer som hanterar datan.

GDPR krav

Baserat på föregående steg, inventering – genereras GDPR krav automatiskt från standardiserade bibliotek och distribueras till respektive roll och ansvar.

Hantering

Hantering av GDPR arbetssteg som t ex notifiering, medgivande, intrång, registerhållning, DPIA eller rapportering. Detta är basfunktionalitet i iFACTS mjukvara, här konfigurerad för GDPR-behov.