Skadehantering

Skadehantering är oftast direkt kopplat till försäkringsprocessen. Om en oönskad händelse inträffar (storm, strömavbrott, felbehandling, olycka, brand m.fl.) så måste det finnas ett arbetssätt som omedelbart kan hantera alla skadeanspråk.

Det är viktigt med en öppen datamodell som möjliggör kommunikation med alla involverade parter. T ex återförsäkrare, försäkringsgivare, skadehanterare, ekonomisystem, betalningssystem.

iFACTS Skadehantering används i flera olika konfigurationer:

  • Captive försäkringsärenden
  • Läkemedelsskador
  • Europeiska ansvarsförsäkring inom kärnkraftsindustrin

Vanliga aktiviteter inom Skadehantering: försäkringspolicy, skaderapportering, skadereglering, reservberäkning, bokföring, betalningar.

iFACTS mjukvara är designad med en öppen datamodell och verktyg för att möjliggöra kommunikation och säkerhet, t ex: API, behörighetssystem, loggning, säker basnivå, övervakning, rapportering.