Kunder

Kunder som Assa Abloy, Burlövs kommun, E.ON, Ericsson, Essity, Försäkringskassan, Göta Lejon, Kävlinge & Lomma kommun,  Malmö Stad, NCC, SKF, S:t Erik Försäkring, Staffanstorp & Svedala kommun, Svensk Kommun Försäkrings AB, Uniper, Telia & Vattenfall – använder iFACTS metod och mjukvara för effektivare verksamhetsstyrning, risk- och försäkringshantering.

“Genom vårt eget system får vi kontroll över informationen.”

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. De fick kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering.

Läs mer

”Möjliggör för systemägare att sammanställa krav utan att vara IT-experter”

”iFACTS metodstöd är ett potent och flexibelt stöd som matchar stadens modell för systeminventering, klassificering och kravställning väl. Det hjälper oss helt enkelt att skapa ordning och reda i en värld som för många uppfattas komplex.”

Läs mer

”Ett system för att stödja hela försäkringsprocessen.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkrings-processen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för helheten.

Läs mer

“Full kontroll över det skadeförebyggande arbetet.”

E.ON Sverige AB använder iFACTS för det skadeförebyggande arbetet. Full kontroll över informationen, kan enkelt delas med alla intressenter. Mjukvaran används också för informationssäkerhet, miljöskuld samt risk management inom andra avdelningar på företaget.

Läs mer

Våra kunder