Vad följer ni för tillgänglighetsdirektiv?

iFACTS systemtillgänglighet grundar sig på WCAG 2.1 nivå AA genom att kravställa UI-design och andra systemfunktionaliteter gentemot WCAGs checklista.