Hur arbetar iFACTS med standardisering och spårbarhet?

iFACTS har en egen ISO-27000 (27002) certifiering pågående med målet att bli certifierade i början av 2023. iFACTS använder här det egna ledningssystemet för certifieringen och i systemet visas allt från processkartor till faktiskt arbete med spårbarhet och säkerhetsarbete. Loggar tillsammans med revisionsrapporter som automatiskt skapas av systemet efter företagets behov är den data som används vid certifieringsprocessen.

Verktygen för spårbarhet innebär att användarloggar och andra händelser loggas i systemet och även dessa kan användas både för revision och praktiskt säkerhetsarbete.

För mer information om ledningssystemet: iFACTS ledningssystem

För information om tillgångar och ISO-standardiseringsarbete: Tillgångshantering