Utför ni säkerhets- och penetrationstester?

Ja, iFACTS utför både säkerhetstester och penetrationstester regelbundet och extra vid t.ex. större systemändringar. Vid testerna används verktyg som är ledande på marknaden för att säkerställa en säker drift och datahantering.