Finns det någon funktionalitet i systemet för borttagning av data?

Ja, det finns verktyg i iFACTS system för anonymisering av personuppgifter. Skadelidandes persondata kan anonymiseras inom skadehanteringsområdet vilket är förenligt med GDPR. iFACTS moduler möjliggör även klassificering och uppföljning av data, datatillgångar och system med mera.

Läs mer här: iFACTS verktyg för GDPR