Essity försäkring & skadeförebyggande

Essity (tidigare del av SCA) är ett ledande globalt hygien- och pappersindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter och mjukpapper.

Essity Försäkringsaktiebolag är ansvariga för processerna kring försäkring och det skadeförebyggande arbetet.

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. På så sätt fick de kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering.

Under 2012 implementerades också iFACTS mjukvara Anläggning för att stödja det skadeförebyggande arbetet. Externa riskingenjörer utför fortfarande inspektioner på plats på anläggningarna, och resultatet rapporteras i SCAs eget system med full kontroll över informationen.

Ola Nilsson, Vice President of Risk Management and Insurance på Essity:

”Genom vårt eget system äger vi informationen; vi kan kontrollera in-data och utföra bättre analyser löpande. Vi får kontroll över processen och har möjlighet att följa arbetet.”

”Eftersom vi också lagt in historisk data har vi fått ett bra arkiv att använda när behov dyker upp.”

Normalt läggs inte inspektioner och besiktningar in i försäkringssystemet, vilket ofta resulterar i manuell hantering och duplicering av data i olika system. I Essitys lösning används en gemensam mjukvaruplattform för både det skadeförebyggande arbetet och försäkringshanteringen.

Ola igen:

“Det skadeförebyggande arbetet är en viktig del av försäkringsprocessen. Det finns ett behov att utbyta information såsom riskgradering, teknisk data samt försäkringsvärden.”

Other case studies

”Ett system för att stödja hela försäkringsprocessen.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkrings-processen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för helheten.

Läs mer

”Möjliggör för systemägare att sammanställa krav utan att vara IT-experter”

”iFACTS metodstöd är ett potent och flexibelt stöd som matchar stadens modell för systeminventering, klassificering och kravställning väl. Det hjälper oss helt enkelt att skapa ordning och reda i en värld som för många uppfattas komplex.”

Läs mer

“Full kontroll över det skadeförebyggande arbetet.”

E.ON Sverige AB använder iFACTS för det skadeförebyggande arbetet. Full kontroll över informationen, kan enkelt delas med alla intressenter. Mjukvaran används också för informationssäkerhet, miljöskuld samt risk management inom andra avdelningar på företaget.

Läs mer