Essity försäkring & skadeförebyggande

Essity är ett ledande globalt hygien- och pappersindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter och mjukpapper.

Essity Försäkringsaktiebolag är ansvariga för processerna kring försäkring och det skadeförebyggande arbetet.

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. På så sätt fick de kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering.

Under 2012 implementerades också iFACTS mjukvara Anläggning för att stödja det skadeförebyggande arbetet. Externa riskingenjörer utför fortfarande inspektioner på plats på anläggningarna, och resultatet rapporteras i SCAs eget system med full kontroll över informationen.

Ola Nilsson, Vice President of Risk Management and Insurance på Essity:

”Genom vårt eget system äger vi informationen; vi kan kontrollera in-data och utföra bättre analyser löpande. Vi får kontroll över processen och har möjlighet att följa arbetet.”

”Eftersom vi också lagt in historisk data har vi fått ett bra arkiv att använda när behov dyker upp.”

Normalt läggs inte inspektioner och besiktningar in i försäkringssystemet, vilket ofta resulterar i manuell hantering och duplicering av data i olika system. I Essitys lösning används en gemensam mjukvaruplattform för både det skadeförebyggande arbetet och försäkringshanteringen.

Ola igen:

“Det skadeförebyggande arbetet är en viktig del av försäkringsprocessen. Det finns ett behov att utbyta information såsom riskgradering, teknisk data samt försäkringsvärden.”

Other case studies

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Learn more

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Learn more

Dags att digitalisera egenkontroll av livsmedel

Känner du igen dig i papperslistor och mailade excelark? Dags att digitalisera arbetet med ett överskådligt och enkelt egenkontrollprogram (EKP). Se iFACTS intervjua Eddie Grahn, Koststrateg på Malmö Stad om deras upplevelse av att digitalisera egenkontrollen.

Learn more

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa”

Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer kravmassan också bli mycket mer specifik för vår organisation.

Learn more

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more