E.ON skadeförebyggande

E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa, USA och Ryssland.

E.ON Sverige AB använder iFACTS för det skadeförebyggande arbetet. Dessutom använder E.ON produkter från iFACTS för informationssäkerhet, miljöskuld, projektrisker samt risk management inom andra avdelningar på företaget.

Nedan beskriver Martin Böös, Insurance Manager E.ON Nordic hur arbetet med det skadeförebyggande arbetet väsentligt effektiviserats med hjälp av iFACTS verktyg.

Martin har den primära kontakten med de olika bolagen i E.ON Nordic, för samtliga försäkringstyper, samt skadehantering och det skadeförebyggande arbetet.

Med hjälp av iFACTS Anläggning styr Martin arbetet med det skadeförebyggande arbetet, inspektioner och uppföljningar.

Praktiskt fungerar det så att olika kontrollfrågor har definierats, ca 30, i modulen Check & Kontroll. Martin avgör vilka anläggningar som skall inspekteras, samt inom vilka tidsintervall. Svaren rapporteras i iFACTS revisionsmodul. De klassiska Survey (UW) och inspektionsrapporterna genereras av systemet.

Det unika är att ansvariga kontinuerligt kan jobba med avvikelser och rekommendationer i anläggningsmodulen. Ansvariga är ett nätverk av försäkringsansvariga och säkerhetssamordnare som är Martins kontakter ute på anläggningarna.

Martin säger:

”Vi samlar mycket, mycket mer information idag, och har fått mycket bättre rapporter, bättre sammanställning och uppföljning. Frekvensskadorna har gått ner. Men framför allt har arbetet fått en statushöjning ute på anläggningen – betydligt bättre ordning och reda. Alla förstår vikten av att hålla den här goda ordningen – det finns ett fokus på detta ute i organisationen.”

Martin fortsätter:

”Jag märker också att resultatet på besiktningarna blivit bättre och bättre för varje år sen vi började använda iFACTS.”

Innan E.ON implementerade ett system för det skadeförebyggande arbetet var anläggningarna knappt involverade i processen. I bästa fall fick de slutrapporten, men någon dialog kring förbättringar fanns knappt. Istället användes rapporten primärt för uppföljning med externa parter, t ex försäkringsgivare och mäklare.

Martin avslutar:

”Nu är det ett ständigt pågående förbättringsarbete som skapar ett stort engagemang och ger direkt resultat, inte bara i färre skador utan också i lägre försäkringspremier.”

Other case studies

”Ett system för att stödja hela försäkringsprocessen.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkrings-processen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för helheten.

Läs mer

”Möjliggör för systemägare att sammanställa krav utan att vara IT-experter”

”iFACTS metodstöd är ett potent och flexibelt stöd som matchar stadens modell för systeminventering, klassificering och kravställning väl. Det hjälper oss helt enkelt att skapa ordning och reda i en värld som för många uppfattas komplex.”

Läs mer

“Genom vårt eget system får vi kontroll över informationen.”

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. De fick kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering.

Läs mer