Digitaliserad kontroll på hela skadeprocessen

Utmaning:

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. För att uppnå detta måste data delas mellan systemen på ett standardiserat sätt. Eftersom Vattenfall Insurance arbetar i nära samarbete med sina internationella kunder och tjänsteleverantörer är värden i flera valutor vanliga. Tidigare utarbetades en rapport gemensamt varje månad, vilket resulterade i fördröjda värden i det dagliga arbetet.

Lösning

Processer definieras och dokumenteras, detta inkluderar det dagliga arbetet som att lägga till nya skador, reserver och betalningar, samt överföring av uppgifter till det finansiella systemet.

Data som ska delas beslutas i samarbete mellan källsystemet (iFACTS INSMAN) och det mottagande finansiella systemet. Kontrollrapporter gör det möjligt att övervaka och upptäcka skillnader i data i de två systemen när som helst.

Grunddata såsom valutor synkroniseras i båda systemen.

Fördelar
  • Rutiner är tillförlitliga och standardiserade
  • Spårbarhet genom hela lösningen förbättras
  • Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede
  • Tillförlitlig data från början istället för i en rapport med en månads fördröjning
  • Konverterade belopp i rapporter visas lika i båda systemen
Kund

Vattenfall AB är en av Europas största producenter och distributör av el och värme. Vattenfalls huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfallkoncernen har cirka 20 000 anställda. Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance erbjuder Vattenfall och dess dotterbolag försäkring för sina försäkringsbara risker.

Bakgrund

År 2019 implementerade Vattenfall Insurance INSMAN som deras försäkrings- och skadesystem. Systemet stöder förnyelseprocessen inklusive insamling av värden i en integrerad process, hantering av försäkringsbrev och faktureringspremier. Skador registreras och justeras med möjligheter att lagra all information såsom korrespondens, beslut och annan dokumentation på varje skada.

Andra case studies

Lansering av e-tjänster med automatiserad handläggning och beslutsfattande hos Svenska Kommuns Försäkrings AB.

iFACTS har tillsammans med Svenska Kommun Försäkrings AB lanserat en e-tjänst och automatiserad process för skaderegistrering och komplettering för privatpersoner hos SKFABs svenska kommuner. E-tjänsten är integrerad med iFACTS försäkrings- och skadehanteringssystem INSMAN.

Systemet fattar automatiserat beslut i ärenden där tillräckligt underlag finns, vilket ger en möjlighet för skadehandläggare att fokusera på ärenden som kräver mer utredning och att skadelidande snabbare får återkoppling och ersättning.

Läs mer

iFACTS och Redpill Linpro har ingått partnerskap.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

iFACTS ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige.

”Arbetet med informationssäkerhet ska ses som möjliggörande och vara systematiskt. Viktiga aspekter där är att kontinuerligt påvisa minskad riskexponering och verksamhetsnytta. Vi ser att våra rådgivande insatser på strategisk nivå, kombinerat med en bra plattform för GRC, ger organisationer precis det som behövs för att framgångsrikt leda och styra sin informationssäkerhet.”
-Carl-Johan Ekelund, Security Team Lead, Atea Sverige.

Läs mer

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Läs mer

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer