Att digitalisera säkerhetsarbetet

Ta sig an utmaningen

Precis som många andra regioner och kommuner hanterade Region Västernorrland tidigare sin informationsklassning genom Klassa. I samband med det förändringsarbete regionen påbörjat insåg de betydelsen och möjligheterna med ett IT-systemstöd som kunde digitalisera regionens informationssäkerhetsarbete. Systemet behövde vara flexibelt men samtidigt användarvänligt nog att kunna användas utan extern handpåläggning. Ytterligare ett krav var att systemstödet ska kunna driftas internt inom regionen. Systemstödet ska reflektera de åtgärder som behöver hanteras utifrån implementerade informationssäkerhetskrav.

Fördelar

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa… Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer också kravmassan bli mycket mer specifik för vår organisation”

-Mårten Frosth, CISO och Biträdande Säkerhetsskyddschef.

iFACTS Lösning

iFACTS mjukvara är modulbaserat och kan levereras både ”on-premise” eller som molntjänst. Genom att utgå från kundens behov erbjuder iFACTS mjukvara flexibilitet genom anpassningsbara portaler som ger en kundunik lösning. Det finns möjlighet att ha behörighetskriterier baserat på både individ eller grupp. Systemstödet har två-faktors autentisering med öppna API:er vilket gör det enkelt att integrera systemstödet i regionens infrastruktur. iFACTS bistod under hela implementation för att säkerställa en smidig driftsättning.

iFACTS system för GDPR och IT-säkerhet

Bakgrund

Region Västernorrland påbörjade sin förändringsresa i samband med en översyn av deras ledningssystem. Ett projekt som tog 2 år och resulterade i omfattande krav på verksamheterna, varpå man såg ett behov av ett systemstöd för att underlätta sitt riskhanteringsarbete. Regionens CISO undersökte olika alternativ på marknaden med en tydlig vision om vilka kriterier som behövde uppfyllas av systemet.

Kund

Region Västernorrland är till ytan Sveriges sjätte största region med omkring 250 000 invånare. Regionen har en strategisk position för försvarsmakten samt en av Sveriges största infrastruktursatsningar, Botniabanan. Regionen har också en blomstrande turism med flera av landets vackraste naturområden. Man hittar dessutom, som vissa anser vara, ett av Skandinaviens bästa whiskeydestilleri i regionen.

iFACTS träffar Mårten, CISO och biträdande Säkerhetsskyddschef på Region Västernorrland

Andra case studies

Lansering av e-tjänster med automatiserad handläggning och beslutsfattande hos Svenska Kommuns Försäkrings AB.

iFACTS har tillsammans med Svenska Kommun Försäkrings AB lanserat en e-tjänst och automatiserad process för skaderegistrering och komplettering för privatpersoner hos SKFABs svenska kommuner. E-tjänsten är integrerad med iFACTS försäkrings- och skadehanteringssystem INSMAN.

Systemet fattar automatiserat beslut i ärenden där tillräckligt underlag finns, vilket ger en möjlighet för skadehandläggare att fokusera på ärenden som kräver mer utredning och att skadelidande snabbare får återkoppling och ersättning.

Läs mer

iFACTS och Redpill Linpro har ingått partnerskap.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer

iFACTS ingått ett partnerskap med it-företaget Atea Sverige.

”Arbetet med informationssäkerhet ska ses som möjliggörande och vara systematiskt. Viktiga aspekter där är att kontinuerligt påvisa minskad riskexponering och verksamhetsnytta. Vi ser att våra rådgivande insatser på strategisk nivå, kombinerat med en bra plattform för GRC, ger organisationer precis det som behövs för att framgångsrikt leda och styra sin informationssäkerhet.”
-Carl-Johan Ekelund, Security Team Lead, Atea Sverige.

Läs mer

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) stärker sitt informationssäkerhetsarbete med iFACTS.

”Möjligheten att skapa rapporter, tidsstyrda självskattningsenkäter och stor flexibilitet i användningen är en förutsättning för att kunna hantera risker i en så pass varierad verksamhet som vi har. Det är verkligen omöjligt att enbart hantera risker och säkerhetsåtgärder med vanliga kontorsprogram. Det känns tryggt med ett rutinerat företag och dedikerade personal som på iFACTS, för att införa en anpassad lösning som förbättrar systematiken och kontrollen.” , säger Göran Smedbäck , Cybersäkerhetsspecialist på ESEM

Läs mer

Redpill Linpro  digitaliserar sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning.

Den digitala samhällsbyggaren och open sourcespecialisten Redpill Linpro har valt iFACTS systemstöd för att digitalisera sitt arbete med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitetsledning. Redpill Linpro har alltid arbetat strategiskt med informationssäkerhet, hållbarhet och kvalitet och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. Med hjälp av iFACTS systemstöd kommer Redpill Linpro bland annat kunna förenkla redovisning, kontroller och uppföljning inom standardiseringsarbetet.

Läs mer