Att digitalisera säkerhetsarbetet

Ta sig an utmaningen

Precis som många andra regioner och kommuner hanterade Region Västernorrland tidigare sin informationsklassning genom Klassa. I samband med det förändringsarbete regionen påbörjat insåg de betydelsen och möjligheterna med ett IT-systemstöd som kunde digitalisera regionens informationssäkerhetsarbete. Systemet behövde vara flexibelt men samtidigt användarvänligt nog att kunna användas utan extern handpåläggning. Ytterligare ett krav var att systemstödet ska kunna driftas internt inom regionen. Systemstödet ska reflektera de åtgärder som behöver hanteras utifrån implementerade informationssäkerhetskrav.

Fördelar

”iFACTS systemstöd är moduluppbyggt, man kan börja i det lilla och växa… Ett systemstöd underlättar arbetet och regionen räknar med att kunna korta ned tiden för informationsklassning till en femtedel av den tid som spenderats innan iFACTS implementerades. Utöver detta så kommer också kravmassan bli mycket mer specifik för vår organisation”

-Mårten Frosth, CISO och Biträdande Säkerhetsskyddschef.

iFACTS Lösning

iFACTS mjukvara är modulbaserat och kan levereras både ”on-premise” eller som molntjänst. Genom att utgå från kundens behov erbjuder iFACTS mjukvara flexibilitet genom anpassningsbara portaler som ger en kundunik lösning. Det finns möjlighet att ha behörighetskriterier baserat på både individ eller grupp. Systemstödet har två-faktors autentisering med öppna API:er vilket gör det enkelt att integrera systemstödet i regionens infrastruktur. iFACTS bistod under hela implementation för att säkerställa en smidig driftsättning.

iFACTS system för GDPR och IT-säkerhet

Bakgrund

Region Västernorrland påbörjade sin förändringsresa i samband med en översyn av deras ledningssystem. Ett projekt som tog 2 år och resulterade i omfattande krav på verksamheterna, varpå man såg ett behov av ett systemstöd för att underlätta sitt riskhanteringsarbete. Regionens CISO undersökte olika alternativ på marknaden med en tydlig vision om vilka kriterier som behövde uppfyllas av systemet.

Kund

Region Västernorrland är till ytan Sveriges sjätte största region med omkring 250 000 invånare. Regionen har en strategisk position för försvarsmakten samt en av Sveriges största infrastruktursatsningar, Botniabanan. Regionen har också en blomstrande turism med flera av landets vackraste naturområden. Man hittar dessutom, som vissa anser vara, ett av Skandinaviens bästa whiskeydestilleri i regionen.

iFACTS träffar Mårten, CISO och biträdande Säkerhetsskyddschef på Region Västernorrland

Other case studies

”Potentiella skillnader i data mellan system fångas upp i ett tidigt skede.”

Vattenfall Insurance vill strukturera och effektivisera sitt arbetsflöde mellan försäkringshanteringen i INSMAN och redovisning i ett externt system. Rutiner är tillförlitliga och standardiserade, förbättrad spårbarhet genom hela processen är möjlig.

Learn more

”Målsättning – en fullt digitaliserad ärendehantering.”

En stor förändring är omställningen från fysiska akter till digitala. Alla skadehandläggare har tillgång till en strukturerad dokumenthanteringsmodul, vilket ger ordning och reda samt spårbarhet i de ofta omfattande skadeakterna.

Learn more

”Ett system för att stödja hela försäkringsprocessen.”

Sedan 2010 använder SKF Reinsurance INSMAN för att stödja hela försäkrings-processen, utfärdande av försäkringsbrev, förnyelse, fakturering och skadehantering. Målet med implementationen av INSMAN var ett komplett system för helheten.

Learn more

”Möjliggör för systemägare att sammanställa krav utan att vara IT-experter”

”iFACTS metodstöd är ett potent och flexibelt stöd som matchar stadens modell för systeminventering, klassificering och kravställning väl. Det hjälper oss helt enkelt att skapa ordning och reda i en värld som för många uppfattas komplex.”

Learn more

“Genom vårt eget system får vi kontroll över informationen.”

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. De fick kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering.

Learn more