iFACTS i den offentliga sektorn

Lång erfarenhet från arbete med iFACTS metod och mjukvara inom offentlig sektor har gett oss en unik kompetens kring centrala verksamhetsprocesser. I Stockholm är försäkringsprocessen direkt kopplad till händelserapporteringen inom hela staden. Arbetet med informationssäkerhet i Helsingborg har vidareutvecklats och sammankopplats med händelserapportering, försäkring och riskhantering. I Malmö arbetar vi med att vidareutveckla informationssäkerhet med kontinuitetsplanering. Tillsammans med Svedala och Lomma kommun har iFACTS hittat en lösning för att på ett enkelt sätt hantera informationssäkerhet.

läs mer...