homeHeaderInfoMan

Risk Management

Tillsammans med E.ON utvecklade iFACTS redan 2003 ett komplett mjukvarustöd för riskhanteringsprocessen. Energibranschen har legat långt framme i frågorna kring riskhantering och hur risker påverkar organisationens övergripande mål. Ett angreppsätt kring ERM (Enterprise Risk Management) har därför tidigt varit i fokus, som en viktig del att leda och styra verksamheten. Mjukvaran har sedan utvecklats till att stödja även enklare riskprocesser. Tillsammans med E.ONs bolag i Hannover har mjukvaran anpassats till att stödja en aktiv hantering av projektrisker. Med denna samlade erfarenhet kan iFACTS enkelt konfigurera upp ett stöd för en mängd olika riskprocesser.

ResizedImage200110 Riskportfolioproject pageResizedImage200191 Riskportfolioprojectriskevaluation

Universellt webbverktyg för riskhantering

iFACTS Risk Portfolio är designad att stödja de flesta typer av riskhantering. Informationsmodellen i iFACTS metod ligger som en grund för att skapa maximal nytta av riskarbetet samtidigt som den innehåller strukturen för ett riskvokabulär, vilket ger användaren ett universellt språk. Detta tillsammans med ett lätthanterat webbaserat gränssnitt där användaren guidas igenom processen skapas förutsättningar för en snabb driftsättning.

Effekten blir en flexibel riskprocess som lätt kan integreras med andra delar i organisationen. Exempelvis kopplas resultatet ihop med organisationens mål och strategier och tillsammans med andra typer av händelser och incidenter ger en god översikt för att fatta väl avvägda beslut.