homeHeaderInfoMan

iFACTS GDPR verktyg

iFACTS erbjuder en rad praktiska verktyg för att adressera GDPR kraven på ett standardiserat och effektivt sätt.

GAP analyser

GAP analyser för att definiera nuvarande efterlevnadsgrad. Differentierad I olika sektioner beroende på roll, t ex controller, data processor, organisatorisk tillhörighet. Resulterar I en lista med avvikelser för ledningen att prioritera utifrån.

control browser

Inventering

Inventering och mappning av GDPR datakällor, processorer och IT resurser inklusive GDPR kategorisering och klassificering. Ger en bild av vilka delar som omfattas samt hur de relaterar sinsemellan.

inventory browser

GDPR krav

Baserat på inventeringen genereras GDPR krav automatiskt från ett standardiserat bibliotek och distribueras till samtliga roller.

requirement browser

Hantering

Hantering av GDPR processer såsom notifiering, godkännande, brott, registrering, DPIA, rapportering etc… Grundfunktionalitet I iFACTS mjukvara, konfigurerad utifrån GDPR krav.